2022 - Russia launches a major aggressive war against Ukraine. Everyday life is turned upside down as Ukrainians forget what it's like to live in safety. There can be no peace where there are constant explosions, gunfire, missile strikes, sirens, blood, and tears...
2023 - Painfully, the war becomes our new reality. In it, there is undoubtedly a place for art, but it has changed; it is no longer as it was before. Every concert, performance, and recording occasionally becomes an act of valor, and every piece becomes a chronicle of this historical time. A year after the full-scale invasion began, the directors of the Lviv Organ Hall commissioned Ukrainian composer Zoltan Almashi to write a symphony. Subconsciously, the composer already knew what it would be about.
2024 - On February 18th, the Organ Hall in Lviv is packed because on stage is the world premiere of Symphony No. 3 "Victorious" performed by the Luhansk Symphony Orchestra under the baton of Ivan Ostapovych. Almashi’s new symphony is a brief emotion and, at the same time, a whole spectrum of moods and feelings that Ukrainians have been experiencing for the third year in a row, since Russia brazenly invaded our land and terrorizes Ukrainians day and night. Incredibly realistic and sonorous, this music penetrates to the bones. And the first thought that comes when you listen to it is how you wish the whole world could hear our "music" (the sounds of sirens, anti-aircraft defense systems, explosions, flying missiles, or drones). Not because Ukrainians wish such a fate on anyone, but because it changes how you view life.

This is the chronology of the creation of the "Victorious" Symphony, which we are delighted to present in the Ukrainian Live Classic mobile app. Explicit, candid, unequivocal music that everyone can understand. It touches the heart in various ways: it moves, melts, tightens it and accelerates the heartbeat; from the sounds that often bring death to Ukraine, the blood in your veins chills, but from the sounds of the victorious finale - grand fanfares and virtuoso timpani solos - it literally boils, giving a surge of strength, hope, and determination.

The plot of the symphony was dictated by life itself: "Imagine: a velvety September in Odesa, the most beautiful night possible, stars in the sky, silence, the air already quite cool, and suddenly – an alert. Explosions far away, and now nearby. Then, a pause, but not for long. Those were Shahed drones, and now a missile. Another explosion. Somewhere before dawn, finally, an all-clear, and I try to sleep a bit. But suddenly – at 7 a.m., I'm awakened again by someone playing scales on a cello! Another awakening! But now from the sounds of the cello. And the scale sounds - such a fundamental, the basis of music! And instead of the unpleasant feeling that I couldn't sleep before a concert performance, I am overwhelmed with a feeling of euphoria, joy, and confidence in our Victory!” – the composer shares.

The three-part "Victorious" Symphony is a powerful musical illustration of the horrific war, a must-hear for every person on Earth – to know the truth, to understand the consequences, to switch on empathy and determination, to prevent evil from ruling this world. As the finale of Zoltan Almashi’s work states and affirms, so will we win!
Text: Victoriia Antoshevska
Translated into English by Taras Demko

Listen to music

Слухати музику


Performed by: 
Academic Symphony Orchestra of the Luhansk Regional Philharmonic
Ivan Ostapovych – conductor.
Taras Demko – project director.

Sound engineer - Volodymyr Punko.

Симфонія №3. Переможна

Золтан Алмаші

2022 рік – росія розпочала велику загарбницьку війну проти України. Звичне життя перевертається з ніг на голову, а українці забувають як це – жити у безпеці. Бо не може бути безпечно там, де постійні вибухи, постріли, ракетні атаки, вий сирени, кров та сльози…

2023 рік – боляче визнавати, та війна стає нашою звичною реальністю. І в ній, без сумніву знаходиться місце для мистецтва. Але воно вже інше, не таке, як раніше. Кожен концерт, виступ, запис подекуди стає подвигом, а кожен твір – літописом цього історичного часу. За рік від початку повномасштабної війни керівники Львівського органного залу замовляють українському композитору Золтану Алмаші написати симфонію. І на підсвідомому рівні композитор вже точно знає, про що вона буде.

2024 рік – 18 лютого в Органному залі у Львові аншлаг, адже на сцені звучить світова премʼєра Симфонії №3 “Переможної” у виконанні Луганського симфонічного оркестру під батутою Івана Остаповича. Нова симфонія Алмаші – це коротка емоція, і, водночас, ціла гама настроїв та почуттів, які українці переживають уже третій рік поспіль, відколи росія нахабно вдерлася на нашу землю і тероризує українців щодня і щоночі. Неймовірно реалістична, звукозображальна, ця музика пробирає до кісток. І перша думка, яка виникає, коли її слухаєш –  як хочеться, щоб цю нашу “музику” (звуки сирени, ППО, вибухів, політ ракет чи безпілотників) почув весь світ. І не тому, що українці бажають комусь такої долі, а тому, що після цього дивишся на життя зовсім іншими очима.

Ось такою є хронологія створення “Переможної” симфонії, яку ми з радістю презентуємо в мобільному застосунку Ukrainian Live Classic. Плакатна, відверта, однозначна музика, що зрозуміла кожному. Вона торкається серця у різний спосіб: зворушує, розчулює, стискає його і пришвидшує серцебиття; від звуків, що так часто приносять в Україну смерть холоне кров у жилах, але від звуків переможного фіналу – грандіозних фанфар і віртуозного соло на литаврах – вона буквально закипає, даруючи прилив сили, надії та рішучості.

Сюжет симфонії Золтану Алмаші продиктувало саме життя: “Уявіть собі: оксамитовий одеський вересень, найпрекрасніша ніч, яка може бути, зорі на небі, тиша, свіже, вже досить прохолодне повітря, і раптом – тривога. Вибухи десь здалеку, а тепер і поруч. Потім відбій, але ненадовго. То були шахеди, а зараз ракета. Знову вибух. Десь перед світанком нарешті відбій, у мене спроба все-таки поспати хоч трохи. Але раптом – о 7-й ранку я знову пробуджуюсь від того, що хтось грає гами на віолончелі! Ще одне пробудження! Але тепер від звуків віолончелі. І звучить гама – така собі першооснова, база музики! І замість прикрого відчуття, що поспати перед концертним виступом так і не вдалося, мене накриває почуття ейфорії, радості і впевненості у нашій Перемозі!” – розповідає композитор.

Тричастинна “Переможна” симфонія є потужною музичною ілюстрацією жахливої війни, яку слід почути кожній людині на землі – щоб знати правду, щоб розуміти наслідки, щоб увімкнути емпатію та рішучість, щоб не дати злу керувати цим світом. А ми, як у фіналі твору Золтана Алмаші, – ми переможемо!
Виконавці: Академічний симфонічний оркестр Луганської обласної філармонії
Іван Остапович – дириґент. Тарас Демко – директор проєкту.

Текст: Вікторія Антошевська
Джерела та додаткові матеріали:

1. Гавалюк Р. Премʼєри в імʼя Перемоги. Режим доступу: https://zbruc.eu/node/117767
2. Гончарук К. Світова прем'єра Симфонії № 3 "Переможна" Золтана Алмаші у виконанні Луганського філармонійного оркестру: як це було. Режим доступу: https://suspilne.media/culture/694074-svitova-premera-simfonii-no-3-peremozna-zoltana-almasi-u-vikonanni-luganskogo-filarmonijnogo-orkestru-ak-ce-bulo/
3. Коломоєць Д. Золтан Алмаші: «Мистецтво заради мистецтва померло разом з початком війни».
Режим доступу: https://zaxid.net/mistetstvo_zaradi_mistetstva_pomerlo_razom_z_pochatkom_viyni_n1578377
4. Остапович І. “Цей твір увійде в історію”. Режим доступу: https://www.lvivconcert.house/post/zoltan-almashi-symphony-for-lviv-organ-hall-1