Volodymyr Flys. Biography

Volodymyr Flys (1924, Stanislaviv (now Ivano-Frankivsk) - 1987, Lviv) - Ukrainian musicologist, composer and teacher of exceptionally tragic fate.

Volodymyr Flys played the violin and piano from childhood. He studied violin and theory at the Stanisław Moniuszko Academy of Music (1932-1939), and attended the Stern Conservatory in Berlin for six months in 1943. After returning to Lviv, Flys studied composition under Roman Simovych at the Lysenko State Conservatory (now the Mykola Lysenko National Music Academy) in Lviv (1945-1947). In 1947, during his third year as a student, he was arrested by the Bolsheviks and sentenced to 25 years in prison.
 
He spent seven years (1948-1955) in the Karaganda corrective labour camp in Kazakhstan. In 1957, Flys returned to Lviv, where he resumed his studies at the Lysenko State Conservatory (composition class of Roman Simovych), graduating with honours in 1961. His diploma work was the symphonic poem Yarema Halaida
Volodymyr Flys began his teaching career  the same year, and worked as a pedagogue at the Ivano-Frankivsk Music School and the Ivano-Frankivsk Pedagogical Institute until 1963. From 1963 to 1965, he taught at the Lviv Music School. Later, he was invited to teach at the Department of Music Theory, then at the Department of Music Composition of the Lviv State Conservatory (now the Mykola Lysenko National Music Academy), where he worked until his death. As a teacher, Flys contributed to the education of an entire generation of Ukrainian artists, musicologists and famous contemporary composers, such as Hanna Havrylets, Viktor Kaminskyi, Viktor Tymozhynskyi, Bohdana Frolyak, Olha Kryvolap, Roman Stelmashchuk, Oleksandr Levkovych, Oleksandr Opanasyuk and Liudmyla Duma. Together with prominent Lviv musicologist Yarema Yakubyak, Flys created a methodological manual - Solfeggio - for children’s music schools from the first to the seventh grade.
The composer died alone from a severe illness on August 7, 1987.
His music is based on the aesthetics of Romanticism, close to the Galician composers of the late 19th - early 20th centuries. 
 Throughout his career, the composer remained faithful to late Romantic trends. He worked in various genres: cantata Chime, O Carpathians, cantata poem My Motherland, Symphony, String Quartet, instrumental and vocal works, folksong arrangements, and many others.

Translated by Lydia Eliashevsky-Replansky and Christine Eliashevsky-Chraibi (Euromaidan Press)
Text created by Galician Music Society experts: Lyubov Kiyanovska, Teresa Mazepa, Natalia Syrotynska

Listen to music in the App 
Слухати музику в додатку

Володимир Флис. Біографія

Володимир Васильович Флис (1924 м. Станіславів (тепер Івано-Франківськ) - 1987, м. Львів) - український музикознавець, композитор та педагог винятково трагічної долі.
З дитинства грав на скрипці та фортепіано. Музичну освіту здобув у Консерваторії ім. С. Монюшка по класу скрипки (1932-1939). Півроку навчався у Берлінській консерваторії Штерна (1943).
Після повернення до Львова, протягом 1945-1947 років В. Флис вивчав композицію у Львівській державній консерваторії ім. М. Лисенка в класі Романа Сімовича. У 1947 році, його як студента третього курсу було заарештовано репресивними більшовицькими органами та засуджено на 25 років позбавлення волі. В період 1948-1955 рр. перебував у Карагандинському виправно-трудовому таборі (Казахстан). 1957 року В. Флис повернувся до Львова, де поновлює навчання у Львівській державній консерваторії ім. М. Лисенка (клас композиції Р. Сімовича), яку закінчує з відзнакою (1961). Дипломною роботою В. Флиса стала симфонічна поема «Ярема Галайда». Того ж року В. Флис розпочинає свою викладацьку діяльність. До 1963 року працює викладачем в Івано-Франківському музичному училищі та Івано-Франківському педагогічному інституті. Протягом 1963-1965 років викладає у Львівському музичному училищі та згодом отримує запрошення на посаду викладача кафедри теорії музики, пізніше кафедри композиції Львівської консерваторії (тепер Львівська національна музична академія ім.М. В. Лисенка), де працював до кінця життя. Як педагог, виховав цілу генерацію українських митців, музикознавців та відомих композиторів сучасності, таких як Ганна Гаврилець, Віктор Камінський, Віктор Тиможинський, Богдана Фроляк, Ольга Криволап,  Роман Стельмащук, Олександр Левкович,  Олександр Опанасюк, Людмила Дума. Результатом тривалої методичної праці В. Флиса став фундаментальний підручник «Сольфеджіо» для дитячих музичних шкіл з першого по сьомий клас, створений у співавторстві зі знаним львівським музикознавцем Яремою Якубяком.

Помер В. Флис в самотності від важкої хвороби 7 серпня 1987 року.

Творчість В. Флиса базується на засадах естетики романтизму, близької галицьким композиторам кінця ХІХ — поч. ХХ ст. Впродовж усього творчого шляху В. Флис залишався вірним тенденціям пізньоромантичної доби. В творчому доробку В. Флиса різноманітні за жанрами та складами композиції, зокрема: кантата «Дзвеніть Карпати», поема-кантата «Моя Батьківщина», Симфонія, Струнний квартет, інструментальні та вокальні твори, обробки народних пісень та ін.

Над текстом працювали експертки Галицького Музичного Товариства: Любов Кияновська, Тереса Мазепа, Наталія Сиротинська

Література:
Стельмащук С. Про композитора Володимира Флиса // Стельмащук С. У світі звуків у слова.  Львів, 2009. С.231 - 234.
Муха А. Композитори України та української діаспори. Київ: 2004. 352 с.