Kharkiv...The city of heroes, in the russian-Ukrainian war, it was one of the first to stand and defend Ukrainian borders, culture and values. Kharkiv is a city of not only brave, but also extremely creative people. The piano music of Kharkiv resident Oleksandr Shchetynskyi, one of the most famous and titled contemporary Ukrainian composers, is a special declaration of love to his native Kharkiv: blooming and youthful, immense and melancholic.

So what was the "student capital" of Ukraine during the student days of composer Oleksandr Shchetynskyi? In the 80s, the modern look of the city began to take shape. Then there was an active development of the largest residential areas - Rohan, Northern Saltivka, Oleksiyivka. Hotels "Kyivskyi" and "Express", a new postmodern building of the Opera and Ballet Theatre, and an organ hall were built. However, the music of Kharkiv for Shchetynskyi is not about the hustle and bustle of the city. It is about walks in the green parks of Kharkiv and the city charm, it is about movement and static, which are combined in the urban landscape and find their response in the heart of the young artist. The inner reaction of the young man to the whirlwind of external events and moods, the spirit of future independence, which seems to have never disappeared in the Slobozhanshchyna region - this is how one can describe what unites the works of Shchetynskyi of this period. "Double Reflection" (2006) is characterized by subjectivity and courage, the suite "Music of Kharkiv" (1981/1989) - elegance, meditation and freedom. “Prayer for the Chalice” (1990) is a musical commentary on the well-known episode from the Gospel about Jesus' prayer in the Garden of Gethsemane, and Variations (1979) - a bold testing and combination of modern compositional techniques by the young Shchetynskyi.

Discover the piano works of Oleksandr Shchetynskyi to the fullest with audio recordings in the Ukrainian Live Classic app, texts on the Ukrainian Live website, video from the live concert on our Ukrainian Live Classic YouTube channel and get the sheet music of these works in the largest library of Ukrainian music Ukrainian Scores!
Performed by:
Oleh Bezborodko - piano.

Sound - Volodymyr Punko
The recording was created in the Lviv Concert House (18.06.2022)
1. Double Reflection
2. Music of Kharkiv
3. Prayer for the Chalice
4. Variations

Музика Харкова

Олександр Щетинський

Харків… Це місто-герой російсько-української війни, що одним з перших вистояло і відстояло українські кордони, цінності та культуру. Харків – місто не лише сміливих, але і надзвичайно творчих людей. Фортепіанна музика харків’янина Олександра Щетинського – одного з найвідоміших і найтитулованіших сучасних українських композиторів – це особливе зізнання у любові рідному Харкову: квітучому і молодіжному, неосяжному і меланхолійному водночас.

То ж якою була “студентська столиця” України у часи студентства композитора Олександра Щетинського? У 80-ті роки минулого століття почався формуватися сучасний вигляд міста. Тоді відбувалась активна забудова найбільших житлових масивів – Рогані, Північної Салтівки, Олексіївки. Будувалися готелі "Київський" та "Експрес", нова постмодерна будівля театру опери та балету, було відкрито органний зал. Утім, музика Харкова для Щетинського – це навряд чи про суєту і галас міста. Це про прогулянки зеленими харківськими парками та міський шарм, це про рух і статику, що поєднуються в урбаністичному пейзажі і знаходять свій відклик у серці молодого митця. Внутрішня реакція юнака на коловорот зовнішніх подій та настроїв, духу майбутньої незалежності, що, здається, ніколи не зникав у слобожанському краї – так можна описати те, що об’єднує твори Щетинського цього періоду. “Подвійному відблиску” (2006) притаманна суб’єктивність та сміливість, сюїті “Музика Харкова” (1981/1989) – елегійність, медитативність та свобода. Твір “Моління про чашу” (1990) є музичний коментарем до загальновідомого епізоду з Євангелія про молитву Ісуса у Гетсиманському саду, а Варіації (1979) – сміливою апробацією та комбінуванням молодим Щетинським сучасних композиторських технік.

Виконавець: 
Олег Безбородько – фортепіано. Звук – Володимир Пунько.
Запис концерту у Львівському органному залі (18.06.2022)


Відкривайте фортепіанну творчість Олександра Щетинського на повну з аудіозаписами в додатку Ukrainian Live Classic, текстами на сайті Ukrainian Live, відео з live-концерту на нашому YouTube каналі Ukrainian Live Classic та отримавши ноти цих творів у найбільшій бібліотеці української музики Ukrainian Scores!
Текст: Вікторія Антошевська
Джерела:
Оленич І. Як виглядав Харків у 80-их – яскраві кадри епохи перебудови, дефіциту та шаленої популярності Цоя – стаття на сайті kharkiv.znaj.ua. від 05.02.2020.
Щетинський О. Фортепіанні твори (коментарі).