Selected Piano Pieces

Vasyl Barvinskyi

# listen to #listenmusic/ слухати музику

“Barvinkyi: Selected piano pieces” presents unique historical recordings from the archives of music by Vasyl Barvinskyi's. The album includes Five Preludes for Piano (1908), "Thought" (Dumka) and "Humoresque" (Humoreska) from the series "Six Miniatures on Ukrainian Folk Themes" (1920), and Piano Concerto in F minor (1917-1937).

It is amazing how relevant and fresh music written hundred years ago remains. After all, it was written by a Ukrainian, a Galician, a talented composer, and a pianist, whose life and work were cruelly stopped by a deadly Soviet machine. Barvinskyi's biography is vivid historical proof that art has never been and will never be outside politics. Otherwise, why would a good respectful man, a teacher, and a musician interfere with the authorities? And what was the danger of his beautiful romantic music, publicly burned in the courtyard of the conservatory?
The figure of Vasyl Barvinskyi is still not widely known in world music culture, but it rightly deserves it. In particular, the brilliant Piano Concerto by Barvinskyi deserves attention as much as works by Grieg or Debussy, the concerts of Chopin, or Rachmaninoff, it is so deep, rich and beautiful. The melody and powerful energy of this concert will remain in the listener's memory for a long time.

European values, love of the Ukrainian, romanticism, psyche, and humanism - all this shaped Barvinskiy as a composer. Barvinskyi brings to our mind especially within this war many historical and cultural parallels, the conclusions of which are obvious to all.

Performed by: Maria Krushelnytska - piano. Orchestra of the Opera Studio of the Lysenko Lviv Higher State Music Institute, conductor Yuriy Lutsiv.

You have a good chance to get the scores by Barvinskyi for free! Make a request with NEW app section “Ukrainian Scores”.
1. Prelude 1
2. Prelude 2
3. Prelude 3
4. Prelude 4
5. Prelude 5
6. Dumka
7. Humoresque
8. Piano concerto

Фортепіанна музика. Вибране

Василь Барвінський

Реліз “Фортепіанна музика. Вибране” презентує архівні записи музики Василя Барвінського здійснені до 1999 року. В альбом увійшли: П’ять прелюдій для фортепіано (1908), “Думка” і “Гумореска” з циклу “Шість мініатюр на українські народні теми” (1920) та Концерт для фортепіано з оркестром фа-мінор (1917-1937).

Дивовижно, наскільки актуальною і затребуваною лишається музика, що була написана сто років тому. Адже написана вона українцем, галичанином, талановитим композитором і піаністом, чиє життя і творчість перекреслила вбивча радянська машина. Біографія Барвінського — яскравий історичний доказ того, що мистецтво ніколи не було і не буде поза політикою. Інакше, чому б владі завадив добрий інтелігентний чоловік, поважний педагог і музикант? І яку небезпеку несли його прекрасні романтичні твори, привселюдно спалені на подвір’ї консерваторії?

Постать Василя Барвінського все ще не є широко відомою у світовій музичній культурі, проте по праву заслуговує на це. Зокрема, заслуговує уваги колоритний одночастинний Фортепіанний концерт Барвінського, який за своєю глибиною, красою та оригінальністю не поступається творам Гріга чи Дебюссі, концертам Шопена чи Рахманінова. Мелодійність та особлива енергія цього концерту надовго залишаються в пам’яті слухача.

Європейський світогляд, любов до всього українського, романтизм, психологізм та гуманізм — все це сформувало велику тематично-виразову сферу творчості Барвінського. Дотик до цієї музики у сьогоднішніх важких військових реаліях вкотре змушує проводити багато історичних та культурних паралелей, висновки яких, очевидні для всіх.

Виконавці: Марія Крушельницька - фортепіано. Оркестр оперної студії Львівської вищого державного музичного інституту ім. М. Лисенка, диригент Юрій Луців