Story of Dychko

She adored her dog, has a sweet tooth, likes to travel, and loves music. She dedicated her whole life to it.

Lesya Dychko is a Ukrainian composer, professor, and recognized artistic figure in Ukraine. We can talk about her titles for a long time, but let’s try to explore why she is so valued in the world of music.

The personality of Lesya Dychko in classical Ukrainian music can be compared to the world-famous writer and poet Lina Kostenko in literature. The same talented, strong, dedicated woman. And we are proud to live with them in the same time and space.

She graduated from the conservatory and art school, as she says, in her early years. She received such powerful artistic impulses due to her parents who were also gifted, and they taught their daughter creativity. The professional path of the composer has already begun at the Kyiv Lysenko Specialized Music School, and later at the Kyiv Conservatory under Dankevych and Lyatoshynskyi. She further studied art and theater in addition to her musical education. She took a course at the Kyiv Art Institute and then taught music history there.

Innovation and originality are two characteristic features that describe Lesya Dychko as a unique and bright personality. Each of her new works is a timely and organic event. In her art the boundaries between theater, music, painting, and architecture are blurred - a microcosm is created.

Her work embodies the characteristics of our nation: lyricism, sincerity, softness, tenderness and emotionality, excitement, and drive to action.

Text by Maksym Lunin
Translated by Taras Demko
Portret by Hlib Rachmanin
Вона обожнює солодке, любила свого пса, подорожі та музику.  Усе своє життя вона присвятила саме їй - музиці. Хоча скільки у ньому було кохання та пристрасті…
Леся Дичко - українська композиторка, професорка, Народна артистка України.  Цього тижня вона - героїня проєкту Ukrainian Live Classic.

Постать Лесі Дичко у класичній українській музиці можна порівняти із відомою на увесь світ письменницею й поетесою Ліною Костенко. Така ж талановита, сильна, віддана своїй справі та багата у творчості жінка.  На щастя, ми ще можемо пишатися тим, що живемо в один час із ними.

Ще у дитинстві, як каже сама Леся, закінчила «консерваторію» та «художню школу», бо батьки теж були обдаровані, і самі навчали доньку творчості.  Вже професійний шлях композиторки почався у Київській школі-десятирічці ім. М. В. Лисенка, згодом у Київській консерваторії у класах Данькевича, та Лятошинського. До музичної освіти Леся Дичко додала ще й художню та театральну. Вона пройшла курс у Київському художньому інституті, а потім викладала там історію музики.

Новаторство і оригінальність – дві характерні риси, які позначають постать Лесі Дичко як неповторну і яскраву особистість в Україні. Головна особливість її новацій у гострому відчутті часу. Поява кожного  твору – подія своєчасна і органічна. Завдяки своєму загальномистецькому обдаруванню, у творах Лесі Дичко підхід до створення образу відбувається комплексно, де, здається, вже стираються грані між театром, музикою, живописом, архітектурою – створюється ніби мікрокосмос. Такі неординарні поєднання композиторка відкрила у своїй творчості ще в перші роки його становлення.

Музичні твори, з погляду багатоманітності музики ХХІ сторіччя, сповнені українським національним духом, глибоко гуманістичні й високомайстерні. Українська музикознавиця Стефанія Павлишин про Лесю Дичко говорила так: «ЇЇ творчість втілює характерні риси нашої нації: ліричність, щирість, м’якість, ніжність та емоційність, схвильованість, поривання до дії».  

Текст - Максим Лунін
Портрет - Гліб Рахмманін
Posted in
Posted in , ,