Story of Kos-Anatolskyi

With his rhythmic and easy-to-remember music he would make a super successful radio DJ. Although he was not a DJ and even did not live in Manhattan, his life was still closely connected with the music industry and writing music. The music one wants to hear again and again.
Ukrainian composer Anatoliy Kos-Anatolskyi.

A story from life: during the graduation concert at the Lviv Higher Music Institute, the famous composer Stanislav Lyudkevych personally congratulated young Anatoliy, praised his performance, and said: "Your life should belong to music." But financial stability and parental advice prevailed, so Kos-Anatolskyi got a law degree and started working in a private law office for several years.

But later everything fell into place, and the musician still got his niche in the artistic life of Lviv. He worked as a concertmaster at a music school, wrote pieces for kids, and created music for theater performances. For about 40 years he was the head of the Union of Composers in Lviv, thanks to which he did many useful things for Galicia's artists. For many years he taught in various educational institutions and even held the title of associate professor.

Anatoliy Kos-Anatolskyi did a lot to save the cultural heritage of Ukraine. Together with the sculptor Yevhen Dzyndra, he restored monuments on the graves of Ukrainian cultural figures: composers Viktor Matyuk and Sydor Vorobkevych, singer Oleksandr Myshuga, at their own
expense. He helped develop the Mykola Lysenko museum.

"Life is short, and art is eternal," he said, which is why he became like a father to many children, in the world of music. Kos-Anatolskyi became the author of almost 500 musical pieces, and 100 critical articles on music, literature, and cultural and public life. And he also wrote poems.
Many other composers wrote songs based on his texts.

Text by Maksim Lunin
Portrait by Hlib Rachmanin
Ім’я Анатолія Кос-Анатольського ідеально підходить для якогось успішного діджея на радіо, бо дуже ритмічне та легко запам’ятовується. Та хоч він і не був діджеєм і на Манхеттені не жив, але життя його все одно тісно пов’язане зі створенням музики. До
того ж такої, що не на раз, а на роки. Цікавий факт: під час випускного концерту з Львівського Вищого музичного інституту імені Миколи Лисенка, відомий композитор
Станіслав Людкевич особисто привітав молодого Анатолія, похвалив його виступ, та сказав: «Ваше життя повинне належати музиці».

Але фінансова стабільність та батьківські поради взяли верх, тому Кос-Анатольський здобув освіту юриста і кілька років працював у приватній юридичній конторі. Та згодом все стає на свої місця, і музикант таки займає свою нішу у мистецькому житті Львова. Він працював концертмейстером у музичному училищі, писав дитячі п’єси, робив музичне оформлення театральних вистав. Близько 40 років був очільником Спілки композиторів у Львові, завдяки чому зробив багато корисного для митців Галичини. Багато років викладав у різних навчальних закладах та навіть мав звання доцента.

А ще, Анатолій Кос-Анатольський чимало зробив для збереження культурної спадщини України. Разом зі скульптором Євгеном Дзиндрою за власні кошти відновили знищені пам’ятники на могилах діячів української культури: композиторів Віктора Матюка й
Сидора Воробкевича, співака Олександра Мишуги. Допомагав розвитку музею Миколи Лисенка.

«Життя – коротке, а мистецтво – вічне», - казав він, тому й став як багатодітний батько, тільки у світі музики. З-під його руки «народилось» стільки відомих творів, що нам залишається тільки переспівувати й переспівувати їх. Кос-Анатольський став автором
майже 500 музичних творів, 100 критичних статей з питань музики, літератури, культурно-громадського життя. А ще писав вірші. На його тексти складали пісні інші композитори.

Текст: Максим Лунін
Портрет: Гліб Рахманін
Posted in
Tagged with , ,