Story of Prydatkevych

"An exclusively Ukrainian program for violin and piano at the concert of Roman Prydatkevych will be a valuable revelation of Ukrainian culture in America. He will perform together with Hanna Prydatkevych at the Junior High School in New York on Sunday, December 16 in the evening. Roman Prydatkevych, as an American university professor in Moray, Kentucky, and an artist known in American circles, devoted himself to the promotion of Ukrainian music."
"Faith and Culture" Magazine, 1956, v. 1 (37), Canada.


What is the life of Ukrainian emigrants like? Is it possible to succeed overseas? How not to forget about the Motherland? The hero of this story proves that even if you are far from your native land, you can remain a patriot. To be a well-known and successful foreigner according to the passport, but to remain a Ukrainian in the heart. Roman Prydatkevych is a Ukrainian and American violinist, composer, musicologist, pedagogue, and public figure. A graduate of the Lviv and Vienna Music Academies.

We do not know exactly what drove the young, but already well-known musician to leave his country together with his wife. The process of emigration of Roman Prydatkevych's family began in January 1922. First, they left for Vienna, and in 1923 they arrived in New York, where they spent their lives until his last days.

Hard to imagine how the fate of the composer would have turned out if this "relocation" had not happened. After all, it was in New York that Roman Prydatkevych could realize his great desire to develop Ukrainian musical history beyond its borders. A year later, together with his old friend, also a Ukrainian emigrant Mykhaylo Hayvoronskyi, they founded the "Ukrainian Conservatory" in New York. And in 1930, Prydatkevych organized the "Ukrainian Trio" ensemble, which performed concerts in the largest halls of America, playing music mainly by Ukrainian authors.

Roman Prydatkevych wrote about himself and Mykhaylo Hayvoronskyi:
"We lacked our native land, but we built our Ukraine ourselves, the basis of our artistic development, in our hearts and the hearts of a large number of American-Ukrainian patriots."

Today, these words can touch many who were forced to leave their country. However, the life of Roman Prydatkevych is a vivid example of how one can stay loyal to one's land, even far from it.
«Цінним виявом української культури в Америці буде виключно українська програма для скрипки й фортеп’яна під час концерту Романа Придаткевича. Він виступить при співучасті Ганни Придаткевич в Джуніор Гайскул в Нью-Йорку в неділю 16-го грудня ц. р. ввечері. Роман Придаткевич, як американський університетський професор в Морей, Кентокі, і відомий американським колам артист, присвятив себе пропаганді української музики».
Журнал «Віра й культура», 1956 р, в. 1 (37), Канада.

Життя українських емігрантів – яке воно? Чи можливо досягти успіху там, за океаном? Як не забуватись про Батьківщину? Герой цієї історії доводить, що навіть будучи далеко від своєї рідної землі, можна залишатися її патріотом. Бути знаним та успішним іноземцем за паспортом, але в серці залишатися українцем. Роман Придаткевич – український та американський скрипаль, композитор, музикознавець, педагог і музично-громадський діяч. Випускник Львівської, а згодом Віденської музичних академій.

Ми точно не знаємо? що спонукало молодого, проте уже знаного музиканта разом зі своєю дружиною покинути рідну країну. З січня 1922 року починається шлях еміграції сім’ї Романа Придаткевича. Спочатку вони виїхали до Відня, а у 1923 році прибули до Нью-Йорка, де і провели своє життя до останніх його днів.

Проте невідомо як би склалася доля композитора, якби не було цього «переїзду». Адже саме у Нью-Йорку Роман Придаткевич розкрився як творчо активна особистість із великим бажанням розвивати українську музичну історію за її межами. Уже через рік, разом зі своїм давнім знайомим, теж українським емігрантом Михайлом Гайворонським засновують «Українську Консерваторію» у Нью-Йорку.  А у 1930 році Придаткевич організовує ансамбль «Українське Тріо», який концертує у найбільших залах Америки, виконуючи музику переважно українських авторів.

Про себе з Михайлом Гайворонським Роман Придаткевич писав:
"Нам бракувало рідного краю, однак Україну, підставу нашого мистецького розвитку, ми будували у власних серцях і серцях великого числа американсько-українських патріотів».

Сьогодні ці слова можуть торкнутись багатьох? хто змущений був покинути рідну землю. Проте життя Романа Придаткевича яскравий приклад того, як можна залишатись вірним своїй країні, будучи далеко за її межами.

Credits:
text by Maksym Lunin
nice little cute portait of Dmytro Malyi painted specially for Ukrainian Live Hlib Rachmanin
idea and translation: Taras Demko
Posted in
Posted in , ,