Story of Voytenko

Oleksiy Voytenko is one of those Ukrainian composers whose life and work can be observed live, as he is our contemporary. Moreover, you can follow him on Facebook or even become virtual friends. Ah, technologies of the 21st century!

By the way, about technology - Oleksiy Voytenko received his first diploma at the Kyiv Polytechnic Institute, which, according to him, possesses its place in his business resume, and nothing more. After his "liberation" from the Polytechnic Institute, Oleksiy, with a calm soul, could engage in the activity that really interested him - music. Therefore, bypassing music schools and colleges, he immediately entered the conservatory at the department of composition, and there he obtained a masterʼs degree, then a postgraduate degree, defended his thesis, and remained working at the same department. And all this despite the fact that in childhood, doctors diagnosed the boy with hearing loss and denied any
connection with music.

However, music appeared in Oleksiyʼs life even before entering the conservatory. While studying at the polytechnic, he started playing in several amateur rock bands, and before that, in his teenage years, after one of the solo concerts of the keyboard player of the YES band in Kyiv, Oleksiy, fascinated by the musician`s play, firmly decided to learn music on his own. At first it was a recorder, then an acoustic guitar, later a synthesizer, and even an electric organ. He took several harpsichord classes, and also, with the help of his friend, spent several months studying at the composition studio at the Glier school.

In addition to his work as a composer, Oleksiy Voytenko is engaged in musicology: he
writes articles and gives lectures. His book about the composer Volodymyr Zahortsev was published last year. His music is performed at concerts, festivals, and even sounds in movies and video games.

Text by Maks Lunin
Translation by Taras Demko
Portrait bu Hlib Rachmanin
Олексій Войтенко – один з тих небагатьох українських композиторів, за змінами у житті і
творчості якого можна спостерігати наживо, бо він є нашим сучасником. Більше того, ви
можете зафоловити одне одного у фейсбуці, і стати хоча б віртуальними, та все ж друзями. Аве, технології ХХІ ст.!

До речі, про технології – свій перший диплом про вищу освіту Олексій Войтенко отримав у Київському політехнічному інституті, місце якого, за словами музиканта, не більше ніж в усяких ділових резюме. Після «звільнення» від КПІ, Олексій, зі спокійною душею, міг займатися справою, яка по-справжньому його цікавила – музикою. Тому минаючи музичні школи й училища він відразу вступає до консерваторії на кафедру композиції, і здобуває там ступінь магістра, згодом аспіранта, захищає кандидатську, й залишається працювати на тій же кафедрі. І це все при тому, що у дитинстві лікарі поставили хлопцеві діагноз «туговухість», та заперечували будь-який звʼязок із музикою.

Однак музика в житті Олексія зʼявилась ще до вступу у консерваторію. Ще за навчання у
політехніці він почав грати у декількох аматорських рок-гуртах, а до цього, в підлітковому віці, після одного з сольних концертів клавішника гурту YES у Києві, захопившись грою музиканта Олексій твердо вирішив самостійно навчатись музиці. Спочатку це була блок-флейта, потім акустична гітара, згодом синтезатор, і навіть електроорган. Брав кілька уроків гри на клавесині, а також, за сприяння свого друга, кілька місяців проходив навчання у композиторській школі-студії при училищі імені Глієра.

А ще, окрім своєї композиторської діяльності, Олексій Войтенко займається музикознавчою діяльністю: пише статті, проводить лекції. Минулого року друком вийшла його книга про композитора Володимира Загорцева. А музика автора виконується на концертах, фестивалях та навіть звучить у фільмах і відеоіграх.

Текст: Максим Лунін
Портрет: Гліб Рахманін
Спеціально для Ukrainian Live Classic
Posted in
Posted in , ,