Lev (Levko) Mykolaiovych Kolodub (1930, Kyiv - 2019, Kyiv) is a Ukrainian composer, teacher, music educator.

He grew up in a family of musicians: his mother was an opera singer and his grandmother was a music teacher. He studied the clarinet at Kharkiv Specialized Secondary Music Boarding School (Class of G. K. Rykov’s), later at the Faculty of Composition (Class of Prof. MD Titsa’s) and the Faculty of Music Theory of the Kharkiv State Conservatory (now Kharkiv National University of Arts named after I. P. Kotlyarevsky). After graduating (1954) Lev Kolodub worked in Kyiv and taught Theory of Music at the Kyiv State Theatre Institute (1958-1960). Since 1966 he had lectured at the Kyiv State P. I. Tchaikovsky Conservatory (now the Petro Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine), where he headed the Department of Music and Information Technologies (1997) and later the Department of Electronic and Computer Music (1998-2004). He was the chief of the Kyiv National Union of Composers of Ukraine and the Laureate of numerous awards and prizes, including the Taras Shevchenko National Prize (2010), the Borys Lyatoshynsky Prize, the Mykhailo Verykivskyi National Prize, the Ivanna and Marian Kots prize.

Lev Kolodub’s creativity is highly multilateral and notable for its genre diversity and originality of compositional decisions, the richness of image palette, and orchestral colors, as well as deep roots in folklore. The composer was fluent in a vast arsenal of musical and expression means – from the treasures of the world and Ukrainian classics to the most modern avant-garde searches and discoveries.

The composer made a significant contribution to the symphonic genre. He was an outstanding symphonist and was characterized by deep thoughts and brilliantly defined drama. Lev Kolodub is the author of 12 symphonies ("Shevchenko's images", "Symphony in the style of the Ukrainian Baroque", "Pro memoria" (Memory of the victims of terrible ordeal in Ukraine), 20 orchestral suites, sinfonia «The great Rockbreaker (Kamenyar)», 2 Ukrainian Carpathian Rhapsodies and others. He also wrote operas («A Duma about Turbay», «Awakening», «Unrequited love», «Poet»), operetta "Merry Girls", "City of Lovers", "I love you"), ballet «Dawn poem», chamber-instrumental compositions for various ensembles, concert compositions for brass bands (more than 50), choral music (cycle «Pryluky songs»), vocal cycles, songs for kids, cinematic soundtracks, music for cartoons and performances.
Text by Lyubov Kyianovska, Teresa Mazepa, Natalia Syrotynska
Translated by Diana Pavlyshyn
Curator Olesya Tatarovska, Lviv National University

Listen to music in the App 
Слухати музику в додатку

Левко Колодуб. Біографія

Лев (Левко) Миколайович Колодуб (1930, м. Київ - 2019, там же) - український композитор, педагог, музично-громадський діяч.
Зростав у музичній родині - мати композитора була оперною співачкою, а бабуся вчителькою музики. 
Навчався як кларнетист в Харківській середній спеціалізованій музичній школі-інтернаті (клас Г. К. Рикова), згодом на композиторському (клас проф. М. Д. Тіца) і музично-теоретичному факультетах Харківської державній консерваторії (тепер Харківський державний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського). Після закінчення (1954) працює в Києві, викладає музично-теоретичні предмети у Київському державному інституті театрального мистецтва (1958-1960), а з 1966 р. у Київській державній консерваторії ім. П. І. Чайковського (тепер Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського), де очолює кафедру музично-інформаційних технологій (1997), згодом кафедру електронної і комп’ютерної музики (1998-2004). Голова Київської Національної спілки композиторів України (1994-1997). Лауреат численних нагород та премій, зокрема Національної премії України імені Тараса Шевченка (2010), премій імені Б. М. Лятошинського, імені М. І. Вериківського, імені Мар’яна та Іванни Коць.

Творчість Л. Колодуба надзвичайно багатогранна, відзначається жанровим розмаїттям і оригінальністю композиційних вирішень, багатством образної палітри та оркестрових тембрів, а також глибоким вкоріненням у фольклорний ґрунт.  Композитор вільно володіє багатим арсеналом музично-виражальних засобів – від надбань світової і української класики до найсучасніших авангардних пошуків і знахідок.

Композитор зробив великий внесок у розвиток симфонічних жанрів, є видатним симфоністом, якого характеризує глибина думки і рельєфно окреслена драматургія.  Автор 12-ти симфоній (зокрема «Шевченківські образи», «Симфонія в стилі українського бароко», Симфонія «Pro memoria» пам’яті жертв страшних лихоліть в Україні,), 20-ти оркестрових сюїт, симфонічної поеми «Великий Каменяр», двох українських карпатських рапсодій та багатьох інших творів. Автор опер («Дума про Турбаї», «Пробудження», «Незраджена любов», «Поет»), оперет («Веселі дівчата», «Місто закоханих», «Люблю тебе»), балету («Світанкова поема»), камерно-інструментальних  композицій для різних складів, концертних творів для духового оркестру та ансамблів мідних інструментів (понад 50), хорової музики (цикл «Прилуцькі пісні»), вокальних циклів, пісень для дітей, музики до кінофільмів, мультфільмів та вистав.

Над текстом працювали експертки Галицького Музичного Товариства: Любов Кияновська, Тереса Мазепа, Наталія Сиротинська

Література:
Загайкевич М. Левко Колодуб. Творчі портрети українських композиторів. Київ, 1973. 57 с.
Кияновська Л. Українська музична культура: Навчальний посібник. Львів, 2009. 356 с.
Творчість Л. Колодуба надзвичайно багатогранна, відзначається жанровим розмаїттям і оригінальністю композиційних вирішень, багатством образної палітри та оркестрових тембрів, а також глибоким вкоріненням у фольклорний ґрунт.  Композитор вільно володіє багатим арсеналом музично-виражальних засобів – від надбань світової і української класики до найсучасніших авангардних пошуків і знахідок.