The world is a place of miracles and a source of wisdom. How important it is to notice its beauty every day and think about the meanings that these beauties carry. After all, you never know what will guide you to the next revelation. Sometimes a children's toy can surprise and reveal something completely new.

Have you ever looked through the kaleidoscope? This amazing device pleases the eye with bizarre patterns. A random combination of colors is a unique phenomenon, arranged with a glass, prism, and stained elements at a particular moment just for you, and you are the only spectator of this optical show, the only eyewitness of the picture that will never appear again. Isn't that a miracle? The picture in the kaleidoscope is not chaotic, but on the contrary: correct, and symmetrical, as if carefully composed and checked three times for errors by some well-known perfectionist. Each kaleidoscope creates unique patterns. The change of color shades of the pattern can be influenced both by external lighting and directly by the person holding the kaleidoscope in their hands (at a certain height or angle). Needless to say, due to the peculiarities of their vision, each person will see the picture only in their way: for some, it will look bright and clear, and for some, perhaps, pale and blurred, completely uninteresting to contemplate.

The release of pieces for violin by the founder of Ukrainian classical music Mykola Lysenko can be called a musical kaleidoscope. Because it seems to combine everything: simplicity and aristocracy, national color and European sophistication, openness and grace, folk style, and deeply personal moments. The whole range of colors corresponds to the wide emotional range used by the composer. And, of course, a unique "pattern" is created by the interpretation of Francois D`Albert (violin part) accompanied by Catherine Saaurer Smith (piano part). Some new arrangements of Lysenko's vocal and piano pieces for violin and piano or piano solo help the listener to look at Lysenko's music through an unusual prism. It is up to the listener to judge how original such color combinations are. And it is better not to judge, but just enjoy the beauty of unique melodies.

Text: Victoria Antoshevska
Translated into English by Taras Demko

Listen to music

Слухати музику


Performed by: 
Francois D`Albert - violin,
Catherine Saaurer Smith - piano

Recording Engineer Ron Steele, Studio MusiScope, Montreal

Скрипковий калейдоскоп

Микола Лисенко

Світ навколо нас – це місце чудес і джерело мудрості. Тому важливо щодня помічати його красу і замислюватися над сенсами, які ці краса несе. Адже ніколи не знаєш, що саме стане тим важливим провідником істини. Часом і дитяча іграшка може здивувати і відкрити нам дещо незвідане.

Кожен колись мав нагоду зазирнути в калейдоскоп. І кожному цей дивовижний пристрій щораз показував свій чудернацький візерунок. Випадкова комбінація кольорів – це унікальне видовище, влаштоване скельцем, призмою та кольоровими елементами у конкретний момент лише для тебе, і ти – єдиний глядач цього цього оптичного шоу, єдиний очевидець тої картинки, яка ніколи й не перед ким не постане знову. Чи це не диво? Разом з тим, малюнок у калейдоскопі не хаотичний, а навпаки: правильний, симетричний, ніби дбайливо скомпонований і тричі перевірений на наявність відхилень від “норми” якимось знаним перфекціоністом. Один і той самий калейдоскоп, до слова, здатний створювати візерунки зовсім не схожі між собою. На зміну відтінків кольорів візерунка може впливати як зовнішнє освітлення так і безпосередньо той, хто тримає калейдоскоп у руках (на якій висоті, під яким кутом). Що й казати, кожна людина через особливості свого зору побачить малюнок лише по-своєму: для когось від виглядатиме яскравим і чітким, а для когось, можливо, блідим і розмитим, зовсім нецікавим для споглядання.

Реліз творів для скрипки патріарха української класичної музики Миколи Лисенка цілком можна назвати музичним калейдоскопом. Бо у ньому, здається, поєдналося усе: простонародність та аристократизм, національний колорит і європейська витонченість, відвертість і граціозність, народне та глибоко особисте. Увесь спектр кольорів відповідає широкому емоційному діапазону, яким послуговується композитор. І, звичайно, унікальний “візерунок” створює інтерпретація Франсуа Д`Альбера (партія скрипки) у супроводі Кетрін Заурер Сміт (партія фортепіано). Поглянути на музику Лисенка крізь незвичну призму допомогли нові інструментування деяких вокальних та фортепіанних творів композитора для скрипки з фортепіано та фортепіано соло. Наскільки оригінальними вдалися такі кольорові комбінації – судити слухачеві. А краще не судити, а просто насолоджуватися красою неповторного звучання.
Текст:  Вікторія Антошевська