На думку Зіновія Лиська, композиторському стилю Романа Придаткевича притаманні «відважні, барвисті гармонії, уміння і спосіб поліфонічного мислення, різноманітне оркестрове звучання, опанування великих форм». Важко не погодитись із цим твердженням опісля знайомства зі Струнним квартетом Придаткевича, який сповна демонструє усі названі чесноти.

Струнний квартет – своєрідний паспорт композитора, за яким можна розпізнати його українське походження, першокласну європейську музичну освіту та тривалу американську прописку. Просякнутий ліризмом і широтою, притаманними слов’янському мелосу, цей твір демонструє бездоганне знання законів поліфонії із чітким розумінням і застосуванням поліфонічної горизонталі та вертикалі. Від американської музичної культури Роман Придаткевич, очевидно, почерпнув цілковиту свободу і сміливість у синтезуванні калейдоскопу різноманітних стильових та виразових елементів. Зрештою, твір звучить у дусі своєї епохи: часто вловлюється атмосфера пресловутої голлівудської кінематографічної музики XX століття.

Помітний також величезний досвід Придаткевича як скрипаля-учасника чималої кількості великих оркестрів і, певно, ще більшої кількості камерних колективів – настільки тонко він розуміється у природі ансамблювання. Композитор, як завжди, уважний до деталей – він створює досконалу партитуру, враховуючи особливості звучання кожного інструмента.

Радше інтелектуальна, аніж розважальна музика – приклад підпорядкування авторській концепції цілого арсеналу композиційних і музично-виразових засобів.

Кожну з 4 частин квартету Р. Придаткевич трактує досить вільно, нетипово вибудовуючи цикл у цілому. Перші дві частини написані у розвиненій поліфонічній фактурі і фактично не контрастують між собою. Танцювальна третя й лірична четверта частини, які звучать attacca, теж, певною мірою, містять елементи поліфонії, але звучать напрочуд самобутньо.

Попри все, частини квартету інтонаційно споріднені між собою, утворюючи монолітну довершену музичну побудову.

Авторка тексту: Вікторія Антошевська

Виконавці:
 
  • Тарас Зданюк - перша скрипка 
  • Сілвіка Фудела - друга скрипка
  • Олег Сомик - альт
  • Дмитро Ніколаєв - віолончель 
 
Performers:
  • Taras Zdaniuk - first violin
  • Silvika Fudela - second violin
  • Oleg Somyk - viola
  • Dmytro Nikolaev - cello

Текст Вікторії Антошевської

Більше про Романа Придаткевича