Due to his songs, we know exactly what true happiness is, we keep in mind three vital tips, and acknowledge the city one can’t help falling in love with! So touching and sincere, elegant and deep, emotional and infinitely beautiful music of Shamo is nothing but a confession of love for his native Ukraine. Not being an ethnic Ukrainian, but being born in Kyiv, composer Ihor Shamo demonstrated his love for his homeland all his life: first in the army during World War II, and later - creating his famous melodies, which became a musical phenomenon our country is proud of.

The piano pieces included in this release are filled with high poetic power and have become eternal vocal hits. Shamo found inspiration for the Ukrainian Suite (1948) in the national folklore, and the energy for the cycle of 12 preludes (1962) apparently came from the most secret corners of his own soul. Without betraying his own style, which grows out of the organic combination of neo-folklore, neo-romanticism, urbanism, and popular music, Shamo always delights the listener with a sound that is sure to find a response in the heart and remains long etched in the memory. Simplicity and melody became the key to the universal love of Ihor Shamo's music!

Shamo's music is highly professional. The composer perfectly mastered the piano and skillfully used the possibilities of this instrument. Since childhood, his idol was Bach, as well as romantics Schumann, Mussorgsky, and Rachmaninoff - that was the source of freedom and drive. The artist had a keen sense of beauty: his areas of interest were not limited to music but were complemented by a passion for literature and fine arts (he loved to draw, carved, sculpted, and even created a collection of neck scarves and berets).

Relatives and colleagues remember Shamo as a noble, friendly man with a great sense of humor. Everything he created was done with great love - that's why we feel so much goodness and lightness in every sound. Violina Petrychenko (Ukraine-Germany), a performer specializing in Ukrainian music, managed to interpret Shamo's music perfectly and without losing its warmth. We present selected piano pieces by Ihor Shamo, which even in the turbulent times of war can heal souls, give hope and once again prove that we have something to fight for!
Text: Victoriia Antoshevska
Translated into English by Taras Demko

Listen to music

Слухати музику

Performed by:
Violina Petrychenko - piano

Фортепіанна музика

Ігор Шамо

Завдяки його пісням ми точно знаємо, що таке справжнє щастя, які три поради треба завжди пам’ятати, і де знаходиться місто, яке неможливо не любити! Зворушлива й щира, витончена і глибока, емоційна та безмежно красива музика Шамо – ніщо інше, як зізнання у коханні рідній Україні. Не будучи етнічним українцем, корінний житель Києва, композитор Ігор Шамо свою любов до батьківщини демонстрував усе життя: спочатку, в лавах армії під час Другої світової війни, а згодом – створюючи свої знамениті мелодії, що стали музичним феноменом і візитівкою нашої країни.

Видатний композитор-пісняр наділяє фортепіанні твори, що увійшли до нашого релізу, такою ж поетичністю, як і свої вічні вокальні шлягери. Натхнення для “Української сюїти” (1948) Шамо знайшов в українському фольклорі, а творчу енергію для циклу “12 прелюдій” (1962), очевидно, почерпнув з найпотаємніших куточків власної душі. Так чи інакше, не зраджуючи власному стилю, що виростає з органічного поєднання неофольклоризму, неоромантизму, урбанізму та популярної музики, Шамо щораз тішить слухача звучанням, що неодмінно знаходить відгук у серці і надовго закарбовується в пам’яті. Простота і мелодійність стали запорукою всенародної любові музики Ігоря Шамо!

Попри свою демократичність, музиці Шамо не бракує професіоналізму. Композитор бездоганно володів фортепіано і майстерно користувався можливостями цього інструменту. З дитинства його кумиром був Бах, а також романтики Шуман, Мусоргський і Рахманінов – ось звідки в його музиці стільки свободи та пориву. Митець володів загостреним почуттям прекрасного: сфери його інтересів не обмежувались музикою, а доповнювались захопленням літературою та образотворчим мистецтвом (вмів і любив малювати, займався різьбярством, скульптурою і навіть створив колекцію шийних хустин та беретів).

Рідні та колеги згадують Ігоря Шамо як інтелігентну, доброзичливу людину з чудовим почуттям гумору. Усе що він творив, було зроблено з великою любов’ю – саме тому стільки добра і світла відчуваємо у кожному звуці. Прекрасно інтерпретувати і не загубити особливої теплоти музики Шамо вдалось сучасній виконавиці, що зокрема спеціалізується на українській музиці, Віоліні Петриченко (Україна-Німеччина). У її виконанні презентуємо вибрані фортепіанні твори Ігоря Шамо, які навіть у буремний час війни здатні зцілити душі, подарувати надію і вкотре довести, що ми маємо за що боротися! Свою надзвичайну музику, свою багату культуру, свою кохану Україну не віддамо нікому!
Текст:  Вікторія  Антошевська
Джерела:
  1. Тамара Невінчана. Ігор Наумович Шамо:  composersukraine.org