The concerto for piano and orchestra by the outstanding Ukrainian 20th-century symphonist Roman Simovych (1901-1984) is one of the brilliant, but still unexplored pages of Ukrainian music. Born in the West of Ukraine, he received a proper European education, and had a European mentality, the composer revealed his creative potential in Lviv and naturally combined the glorious traditions of Europe and Ukraine in his music. Simovych subtly weaves Slavic motifs and unique Ukrainian melodies into the vast symphonic fabric. A modest, educated, honest, and open person - this is how Roman Simovych was represented in life and his music. Frankness, honesty with the world, and with himself, it is so characteristic of him in the Piano Concerto!

The well-known concert pianist of her time, professor, and later rector of the Lviv Conservatory, Maria Krushelnytska managed to interpret this cycle in a balanced and truly emotional manner. The soloist was perfectly accompanied by the Lviv Philharmonic Symphony Orchestra, known far beyond Lviv, under the baton of the leading conductor Yuriy Lutsiv.

Speaking about the nature of the interaction between the piano part and the orchestra, one should emphasize their absolute musical and emotional unity. The soloist and the orchestra do not compete with each other, as the genre of the instrumental concert suggests, but move as if in parallel, "holding hands", strengthening each other's strengths. During listening one feels how logical and perfect the compositional development is, as well as the general form of each part. And the harmonic, melodic, and timbre richness of Roman Simovych's music gives listeners moments of aesthetic pleasure.
Text: Victoriia Antoshevska
Translated into English by Taras Demko

Listen to music

Слухати музику


Performed by: 
Mariia Krushelnytska - piano,
Lviv Philharmonic Orchestra,
Conductor Yuriy Lutsiv


Концерт для фортепіано з оркестром

Роман Сімович

Концерт для фортепіано з оркестром видатного українського симфоніста ХХ століття Романа Сімовича (1901-1984) – одна з блискучих, але досі незвіданих сторінок української музики. Народжений на Франківщині, носій не лише європейської освіти, але й ментальності, і розкривший свій творчий потенціал у Львові композитор, у своїх творах органічно поєднав славні традиції Європи та України.

Цікаво спостерігати, як тонко Сімович вплітає у розлогу симфонічну тканину романтичного складу слов’янські мотиви та питомо українські мелодії. Принципова, інтелігентна, чесна й відкрита персона — таким був Роман Сімович як у житті, так і в творчості. Гранична відвертість, чесність зі світом, але передусім з собою, притаманна йому і в Фортепіанному концерті. Водночас зважено і справді емоційно вдалося інтерпретувати цей цикл у трьох частинах відомій концертуючій піаністці свого часу, професорці, а згодом ректорці Львівської консерваторії Марії Крушельницькій. Бездоганний супровід на записі, що представлений в додатку Ukrainian Live Classic, створив знаний далеко за межами Львова симфонічний оркестр Львівської філармонії під батутою провідного диригента Юрія Луціва.

Говорячи про характер взаємодії партії фортепіано та оркестру, слід підкреслити їх абсолютне ідейне та емоційне єднання. Соліст і оркестр не змагаються між собою, як це передбачає жанр інструментального концерту, а рухаються ніби паралельно, «взявшись за руки», підсилюючи сильні сторони один одного. Через це, під час прослуховування відчувається наскільки логічним і досконалим є композиційний розвиток, а також загальна форма кожної частини. А гармонічне, мелодичне і темброве багатство музики Романа Сімовича дарують слухачам миті естетичної насолоди.
Виконавці: Марія Крушельницька - фортепіано
Оркестр Львівської філармонії
Диригент Юрій Луців.

Текст: Вікторія Антошевська