An invitation into the colorful, magical, and direct world of Honcharivka near Kharkiv, whose streets are full of sincerity, humor, folk flavor, Ukrainian songs, and the truth of life. Kyrylo Stetsenko's operetta "Matchmaking at Honcharivka" based on the play by Hryhoriy Kvitka-Osnovyanenko is a source of good mood and positivity, which is so needed when bad news breaks the peace every day. Difficulties have always befallen our people in one way or another, but every time they find the strength to smile, rejoice, dream, act and achieve their goals - just like the main characters of the folk comedy "Matchmaking at Honcharivka".

One of the best artistically perfected plays in Ukrainian classical drama has been making thousands of people fall in love with it for a century and a half because it is also about people. Vivid types created based on folklore, as if taken from life itself, still live among the people, and the theme of passionate love and struggle for happiness. The plot of the comedy is simple and clear: Odarka Shkurat quarrels with her husband Prokip because he drinks. Soon Pavlo Kanzyuba approaches them and offers to marry their daughter Ulyana to his son Stetsko. At first, Odarka and her husband are against it - because everyone knows that Stetsko has no brains, but considering his wealth, they agree. Ulyanka herself is against this marriage because she likes Oleksiy, but he is a serf. Oleksiy understands that they want to force Ulyana to marry a fool and beats the clumsy Stetsko to get him to give up the girl, but Stetsko does not give up his plans because he is very afraid of his father. With the help of the tricks of Oleksiy`s uncle, Ulyana marries Oleksiy, and Stetsko is given a pumpkin - a symbol of refused marriage. The happy end characteristic of vaudeville is the culmination of the performance and the apotheosis of love and goodness.

Kyrylo Stetsenko created the music for the 1909 comedy  "Matchmaking at Honcharivka" and endowed it with melody, emotion, national intonations, and harmonic flavor. Stetsenko's music is not just an accompaniment to the play, but a musical design that fully reveals the expressive meaning of the orchestra and choir, and reinforces the images of the main characters.

In the Ukrainian Live Classic APP, you have a unique opportunity to hear the recording of the legendary performance film, shot in 1958 at the Oleksandr Dovzhenko Film Studio. The recording was made in 1991.
Text: Victoriia Antoshevska
Translated into English by Taras Demko

Listen to music

Слухати музику


Performed by: 
artists of Kyiv theatres, stage director Ihor Zemhano, Ukrainian Radio Choir and Concert Ensemble (choirmaster Yuriy Tkachenko), Kyiv State Philharmonic Symphony Orchestra (conductor Petro Polyakov).

“Сватання на Гончарівці”

Кирило Стеценко

Запрошуємо поринути в барвистий, по-своєму чарівний і безпосередній світ харківської Гончарівки, на вулицях якої так багато щирості, гумору, народного колориту, українських пісень та життєвої правди. Оперета Кирила Стеценка “Сватання на Гончарівці” за п’єсою Григорія Квітки-Основ’яненка – це джерело гарного настрою та позитиву, що так приваблює, коли щодня спокій порушують погані новини. Труднощі так чи інакше завжди спіткали наш народ, але кожного разу він знаходив в собі сили посміхатися, радіти, мріяти, діяти і досягати свого – так само як і головні герої народної комедії “Сватання на Гончарівці”.

Одна з кращих художньо довершених побутових п’єс в українській класичній драматургії вже півтора століття закохує в себе тисячі людей, бо і сама вона про людей. Яскраві типажі, створені на фольклорній основі, ніби взяті з самого життя, до цього часу живуть у народі, а тема палкого кохання і боротьби за своє щастя молодих людей завжди була і буде актуальною. Сюжет побутової комедії простий і зрозумілий: Одарка Шкурат свариться зі своїм чоловіком Прокопом, бо той п'є. Невдовзі до них підходить Павло Кандзюба і пропонує посватати їхню доньку Уляну за свого сина Стецька. Спочатку Одарка з чоловіком проти — бо всі знають, що в Стецька немає клепки в голові, але зважаючи на його багатство, погоджуються. Сама ж Улянка проти такого шлюбу, бо їй подобається Олексій, але він кріпак. Олексій розуміє, що Уляну хочуть силою видати заміж за дурня й б'є незграбного Стецька, щоб той відмовився від дівчини, та Стецько не відмовляється від своїх планів, бо дуже боїться свого батька. За допомогою хитрощів Олексійового дядька Уляна одружується з Олексієм, а Стецькові дають гарбуза – символ того, що йому відмовлено в одруженні. Характерний для водевілей хеппі-енд – це кульмінація вистави й апофеоз кохання та добра.

Кирило Стеценко створив музику до комедії “Сватання на Гончарівці” 1909 року і наділив її мелодійністю, емоційністю, національними інтонаціями та ладогармонічним колоритом. Музика Стеценка – це не просто супровід до п’єси, а музичне оформлення, яке в повному обсязі розкриває виразове значення оркестру та хору, підсилює образи головних персонажів.

У додатку Ukrainian Live Classic ви маєте унікальну нагоду почути запис легендарного фільму-спектаклю, відзнятого у 1958 році на кіностудії імені Олександра Довженка. Перезапис здійснено 1991 року.
Виконавці: артисти київських театрів, режисер-постановник Ігор Земгано, хорова капела і концертний ансамбль Українського радіо (хормейстер Юрій Ткаченко), Симфонічний оркестр Київської державної філармонії (диригент Петро Поляков).

Текст: Вікторія Антошевська
Джерела:
  • Анонс вистави “Сватання на Гончарівці” Чернігівського обласного академічного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка (www.facebook.com/ChernihivTheatre)
  • Бондарчук П.М. СТЕЦЕНКО Кирило Григорович [Електронний ресурс]. (www.history.org.ua/?termin=Stetsenko_K)
  • uk.wikipedia.org – сторінки присвячені п’єсі “Сватання на Гончарівці” та однойменнному фільму