After the academic concert of the graduates of the Mykola Lysenko Lviv Higher Music Institute, the outstanding Ukrainian composer Stanislav Lyudkevych approached one of the young composers and blessed him for a long creative journey with the following words: "Your life should belong to music!". This is how the fate of Anatoliy Kos-Anatolskyi unfolded: he and music always went hand in hand. Kos-Anatolskyi became an important figure in the musical life of Lviv and Ukraine. He taught music, and it was thanks to music that he met the love of his life. Thanks to his powerful reputation, Anatoliy was able to help many musicians avoid repression, and was also a patron of young talents.

Kos-Anatolskyi's vocal music brought him extremely wide popularity, not only in the field of professional art but also in the pop and jazz scene. The brilliance in the music was inspired by the nature of the national style, melodies, and vivid imagery, multiplied by a sense of poetic intonation - all this became a guarantee of popular love for the music of Kos-Anatolskyi. His works have been performed repeatedly by Dmytro Hnatyuk, Yevhenia Miroshnychenko, Diana Petrynenko, Bela Rudenko, Maria Stefyuk, Yuriy Mazurok, Vladyslav Pyavko, Zenoviy Babiy, Anatoliy Solovyanenko and many other famous singers.

Anatoliy Kos-Anatolskyi had a keen sense of the beautiful: he chose the best poems of Ukrainian classics and contemporaries for his soloists, besides, he himself wrote beautiful poetry, which he often used in his romances. All his works are named aesthetically and symbolically. This is not surprising, because the artist wanted even the smallest detail to serve as a component of the general aesthetics of each work. Inspired by the beauty of the Carpathian nature, the folk customs and daily life of the people of Verkhovyna, the romance of Ukrainian cities of the last century, and the special sincerity that is characteristic only of Ukrainians, Kos-Anatolskyi created several extraordinary vocal miniatures, in which his compositional style is 100% recognizable. The melody of this music is tender, and emotional, with intonation close to folk lyrical songs. Many of the romances vocalized cadences filled with coloratura passages of the instrumental type. The most lyrical, thematically diverse works performed by Liliya Kostruba (soprano) and Yaroslava Matyuha (piano) were included in the UL Classic release "Solo songs for soprano and piano". Here, Kos-Anatolskyi appears also as a master arranger and poet.
Album content:
Necklace. (lyrics by Lada Reva)
When I remember you. (lyrics by Platon Voronko)
Nightingale romance. (lyrics by Anatolyi Kos-Anatolskyi)
Melted snow (Taloho snihu platochky syvenkiyi - lyrics by Lesya Ukrainka)
Play trembita for me, shepherd. (Zatrembitai meni, vivcharyku - lyrics by Lyubov Zabashta)
On the river bank I washed my feet. (Na berezhku nizhky myla - arrangement of a Ukrainian folk song)
Povorozh meni, cyhanko (lyrics by Ivan Franko)
Oh my pity, pity. (lyrics of Ivan Franko)
Lark (lyrics by Maksym Tank)
Don't ask why my eyes are crying. (lyrics by Ivan Ohienko)
Four oxen (Chotyry voly pasu ya - arrangement of a Ukrainian folk song)
Pipe of Lukash (Lukasheva sopilka - lyrics by Yosyp Strutsyuk)
Lindens kissed (Lypy zacilovani rozmayem - lyrics by M. Yermakov)
Hope (lyrics by Platon Voronko)
Golden stars (lyrics by Yakiv Maistrenko)
Red poppies (lyrics by Lyubov Zabashta)
Violets (arrangement of Levko Lepkyi's song)
Autumn Waltz (lyrics by Anatoliy Kos-Anatolskyi)
Text: Victoriia Antoshevska
Translated 
by Taras Demko

Listen to music

Слухати музику


Performed by: 
Liliya Kostruba - soprano,
Yaroslava Matyukha - piano.

Sound engineer - Bohdan Stefura (studio "Melos"), 2011.

Солоспіви для сопрано та фортепіано

Анатоль Кос-Анатольський

Після звітного концерту випускників Львівського вищого музичного інституту імені Миколи Лисенка видатний український композитор Станіслав Людкевич підійшов до одного з молодих композиторів і благословив його на довгий творчий шлях такими словами: «Ваше життя повинне належати музиці!». Саме так і склалася доля Анатоля Кос-Анатольського: він і творчість завжди крокували нога в ногу. Кос-Анатольський став вагомою фігурою в музичному середовищі Львова та України, навчав музиці інших, і саме завдяки музиці зустрів кохання всього свого життя. Дякуючи своєму потужному авторитету Анатоль зміг допомогти багатьом музикантам уникнути репресій, а також був патроном молодих талантів.

Вокальна музика Кос-Анатольського принесла йому надзвичайно широку популярність, причому, не лише в сфері академічного мистецтва, але й на естрадно-джазовій сцені. Вокальність, породжена розумінням характеру національного стилю, мелодична пластика, яскрава образність, помножені на відчуття поетичної інтонації – все це стало запорукою народної любові музики Кос-Анатольського. Його твори неодноразово виконували Дмитро Гнатюк, Євгенія Мірошниченко, Діана Петриненко, Бела Руденко, Марія Стеф’юк, Юрій Мазурок, Владислав П’явко, Зеновій Бабій, Анатолій Солов’яненко та багато інших відомих співаків.

Анатоль Кос-Анатольський володів загостреним почуттям прекрасного: обирав для своїх солоспівів найкращі вірші українських класиків та сучасників, до того ж, сам писав прекрасну поезію, яку нерідко використовував у своїх романсах. Якщо звернути увагу, всі його твори названі надзвичайно красиво і символічно. Це й не дивно, бо митець прагнув, щоб навіть найменша деталь слугувала складовою загальної естетики кожного твору. Натхненний красою карпатської природи, народними звичаями та побутом верховинців, романтикою українських міст минулого століття та особливою щирістю, яка притаманна лише українцям, Кос-Анатольський створив низку неординарних вокальних мініатюр, у яких стовідсотково впізнається його композиторський стиль. Мелодика творів – ніжна, емоційна, інтонаційно наближена до народних ліричних пісень. У багатьох солоспівах є великі вокалізовані каденції, насичені колоратурними пасажами інструментального типу. Найліричніші, різноманітні за тематикою твори у виконанні Лілії Коструби (сопрано) та Ярослави Матюхи (фортепіано) увійшли до релізу UL Classic “Солоспіви для сопрано та фортепіано”. У ньому, крім ролі композитора, Кос-Анатольський постає в іпостасі майстерного аранжувальника та поета.
Зміст альбому:

Намисто (слова Лади Реви)
Коли я тебе пригадаю (слова Платона Воронька)
Солов'їний романс (слова Анатоля Кос-Анатольського)
Талого снігу платочки сивенькії (слова Лесі Українки)
Затрембітай мені, вівчарику (слова Любові Забашти)
На бережку ніжки мила (обробка української народної пісні)
Поворож мені, циганко (слова Івана Франка)
Ой жалю мій, жалю (слова Івана Франка)
Жайворонок (слова Максима Танка)
Не питай, чого в мене заплакані очі (слова Івана Огієнка)
Чотири воли пасу я (обробка української народної пісні)
Лукашева сопілка (слова Йосипа Струцюка)
Липи заціловані розмаєм (слова М. Єрмакова)
Надія (слова Платона Воронька)
Золотії зорі (слова Якова Майстренка)
Червоні маки (слова Любові Забашти)
Фіалки (обробка пісні Левка Лепкого)
Осінній вальс ( слова Анатоля Кос-Анатольського)

Виконавці: Лілія Коструба - сопрано, Ярослава Матюха - фортепіано.
Звукорежисер - Богдан Стефура (студія "Мелос"), 2011 рік.
Текст: Вікторія Антошевська
Джерела:
Щурик Богдан: Вокальна творчість А. Кос-Анатольського