The ancient Greek philosopher Socrates said, 'The poor man is not he who is without a cent, but he who is without a dream.' Today, the dream of Ukrainians is one of victory, complete and final! We are approaching it on the cultural front as well, defending our own cultural borders, assets, and values, while also introducing the unique musical history of Ukraine to the world.

"The word 'mriya' ("dream") in Ukrainian language sounds soft and melodious. A dream is what elevates us, raises us above everyday life, and calls for light, joy, and happiness." With these words, the well-known popularizer of Ukrainian piano music, Violina Petrychenko, begins her appeal to every listener of her new CD 'Mrii. Ukrainian Hope.'

The word "mriya" is relatively young, dating back to the 19th century. Its author is believed to be either the playwright Mykhailo Starytskyi, or the poets Olena Pchilka or Lesya Ukrainka. Today, it is well-known and can be interpreted in various ways based on each individual's temperament and imagination.

Violina Petrychenko (born 1984) is a Ukrainian pianist. She graduated from the National Academy of Music (Kyiv), the Franz Liszt University of Music (Weimar), the Hochschule für Musik Köln (Cologne), and the Folkwang University of the Arts (Essen). She is a laureate of numerous international competitions, a winner of European awards and scholarships, and she now performs internationally and teaches a private class in the German city of Cologne. Most of the pianist's performances are chamber solo and ensemble programs, including Ukrainian classics. On the release "Mrii. Ukrainian Hope," the pianist presents the latest recordings of piano pieces by Yakiv Stepovyi, Mykola LysenkoLevko Revutskyi, and Alois Jedlichka. Seventeen compositions from the romantic era are united by considerable dreaminess, melody, and Ukrainian sincerity. Works based on song and dance genres, as well as preludes and fantasies, open up to the listener the unique world of Ukrainian piano music in the context of the European tradition. Some of the works included in the album were recorded for the first time, making the disc "Mrii" of special value.

It is interesting that Violina Petrychenko deliberately chose to record the works by composers from eastern and central Ukraine, the part of the country that, according to Russian propaganda, has always been a province of Russia. The biographies and, most importantly, the music of the composers presented on the disc prove the opposite - Ukraine is independent with its own rich history and culture.
1. Yakiv Stepovyi – Valse op.5 nr.1 b minor
2. Yakiv Stepovyi – Prelude op.9 nr.1 b-moll
3. Yakiv Stepovyi – Prelude op.7 nr.4 a minor
4. Yakiv Stepovyi – Prelude in Memory of Shevchenko op.13 a minor
5. Yakiv Stepovyi – Mriaya g minor
6. Yakiv Stepovyi – Menuett op.5 nr.3 G major
7. Yakiv Stepovyi – Mazurka op.9 nr.2 E flat major
8. Yakiv Stepovyi – Fantasia e minor
9. Yakiv Stepovyi – Elegie op.5 nr.2 a minor
10. Yakiv Stepovyi – Dance op.5 nr.4 C major
11. Mykola Lysenko – Reverie, Visions of the Past, op.13 d minor
12. Mykola Lysenko – Dumka-Schumka op.18 a minor
13. Mykola Lysenko – Chant triste d minor
14. Levko Revutskyi – Valse B flat major
15. Levko Revutskyi – Song op.17 nr.1 g minor
16. Levko Revutskyi – Improvisation E flat major
17. Alois Jedlichka – Fantasia on Ukrainian folk songs E major
Text by Victoriia Antoshevska
Translated by Taras Demko
Performed by:
Violina Petrychenko  - piano

Мрії

Фортепіанна музика українських романтиків

Давньогрецький філософ Сократ казав: “Не та людина бідна, що не має і гроша у кишені, а та, у якої немає мрії”. Мрія українців сьогодні одна на всіх – це Перемога – цілковита і остаточна! Наближаємо її і на культурному фронті, відстоюючи свої культурні кордони, надбання та цінності, а також знайомлячи світ з унікальною музичною історією України.

В українській мові існує слово “мрія”. Саме слово звучить м'яко і мелодійно. Мрія ‒ ось що підносить, підіймає над буденністю, закликає до світла, радості, щастя”, – цими словами відома популяризаторка української фортепіанної музики Віоліна Петриченко розпочинає своє звернення до кожного слухача її нового диску “Мрії. Ukrainian Hope”. Слово “мрія” дуже молоде – це неологізм ХІХ століття. За різними версіями, його автором є драматург Михайло Старицький, поетеси Олена Пчілка та Леся Українка. Сьогодні воне відоме всім, а його значення кожен може тлумачити по-різному, спираючись на власний темперамент та уяву.

Віоліна Петриченко (народилась 1984) – українська піаністка, випускниця Національної музичної академії, Університету музики “Франц Ліст” (Ваймар), Кельнської вищої школи музики і танцю та Університету мистецтв Фолькванг (Ессен). Лауреатка низки міжнародних конкурсів, володарка європейських нагород та стипендій сьогодні вона провадить міжнародну гастрольну та медійну діяльність та опікується приватним класом у німецькому місті Кельн. Більшу частину виступів піаністки становлять камерні сольні та ансамблеві програми, у тому числі, з українською класикою. У релізі “Мрії. Ukrainian Hope” піаністка презентує найсвіжіші записи фортепіанних п’єс Якова Степового, Миколи ЛисенкаЛевка Ревуцького та Алоїса Єдлічки. Сімнадцять композицій романтичної доби об’єднує неабияка мрійливість, наспівність та українська щирість. П’єси, засновані на пісенних і танцювальних жанрах, а також прелюдії та фантазії відкривають перед слухачем самобутній світ української фортепіанної музики в контексті європейської традиції. Деякі з творів, що увійшли до альбому, записані вперше, тому диск “Мрії” становить особливу цінність.

Цікаво, що Віоліна Петриченко зумисно обрала для запису твори композиторів східної та центральної України, тобто тієї частини країни, яка на думку росії завжди була її провінцією. Біографії і, найголовніше, музика композиторів, представлених на диску, доводить протилежне – Україна є незалежною з власною багатою історією та культурою.
Текст: Вікторія Антошевська
Виконавиця:
Віоліна Петриченко – фортепіано.
Джерела:
Сайт Віоліни Петриченко: violina-petrychenko.de