Dmytro Malyi. Biography

Ukrainian composer, pianist, teacher, doctor of philosophy.

Dmytro Malyi was born in 1987 in Kherson. In 2007, he finished the Kherson Music School as a pianist, and in 2012 he completed his studies at the Kharkiv Kotlyarevskyi National University of Arts as a composer (under Professor Victor Muzhchyl) and a pianist (under Professor Volodymyr Ptushkin).

In 2018 he defended his dissertation on "The specifics of compositional thinking in the music of the last third of the XX - early XXI centuries" (under Doctor of Arts Lyudmyla Shapovalova).

After graduating from the university, he worked in China for five years, teaching piano, composition, and music theory. Since 2020 he has been working at the departments of composition and music theory of the Kharkiv Kotlyarevskyi National University of Arts.

Dmytro Malyi has won many awards: at the international competition ITF (Mansi, USA, 2019), Shid-opera (Kharkiv, 2020), Spheres of a Genius - A Tribute to Leonard Bernstein (Vienna, 2021).

Malyi's works are performed in Ukraine (in Kharkiv, Kyiv, Lviv, Odesa, and other cities), as well as in the USA and China.

The composer has written over 30 works, including symphonic pieces Angelic Acts, Concerto for Orchestra, Overture Land of the Ancestors, instrumental Big for piano and orchestra, Concertino for guitar and orchestra, chamber pieces Fools for trombone and piano, Choral Variations for chamber ensemble, Sound Engravings for flute, clarinet and piano, Vocalises for violin and piano, Engravings for piano, Three Dead Kings for violin, vocal and instrumental music: Christmas Mass for soloists, children's choir and chamber ensemble, Ave Regina Caelorum for choir accompanied by piano, My Land for soloists, children's choir, bagpipes and piano, Lullaby for mezzo-soprano and chamber ensemble, opera Green Circle (libretto by Yulita Ran).

Dmytro Malyi is a musician of a continuous creative search who goes beyond common thinking. Currently, he works with non-traditional notation and extended techniques of playing instruments. For the composer, the main principle in creating music is the motivated selection of methods and techniques and the idea itself that shapes the musical material.
04/20/2022
Autobiography edited by Victoria Antoshevska
Translated by Taras Demko

Listen to music in the App
Слухати музику в додатку

Listen to music
Слухати музику

Дмитро Малий. Біографія

Дмитро Малий – український композитор, піаніст, педагог, доктор філософії.
Народився 1987 року у Херсоні. У 2007 році закінчив Херсонське музичне училище як піаніст, а у 2012 році – Харківський національний університет мистецтв імені Івана Котляревського за двома спеціальностями: композиція (клас професора Віктора Мужчиля) та фортепіано (клас професора Володимира Птушкіна).

У 2018 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Специфіка композиторського мислення у музиці останньої треті ХХ – початку ХХI століть» (науковий керівник – доктор мистецтвознавства Людмила Шаповалова).

Після закінчення університету, протягом пʼяти років працював у Китаї, викладаючи фортепіано, композицію і теорію музики. З 2020 року працює на кафедрах композиції і теорії музики Харківського національного університету мистецтв імені Котляревського.

Дмитро Малий є переможцем низки міжнародних та всеукраїнських композиторських конкурсів, серед яких – ITF (Мансі, США, 2019), «Shid-opera» (Харків, 2020), «Spheres of a Genius – A Tribute to Leonard Bernstein» (Відень, 2021).

Твори Малого виконують в Україні (у Харкові, Києві, Львові, Одесі та інших містах), а також в США та Китаї.

У творчому доробку композитора близько 30 творів, серед яких:
  • симфонічні («Чини янгольські», Концерт для оркестру, увертюра «Земля предків»);
  • інструментальні («Біг» для фортепіано з оркестром, Концертіно для гітари з оркестром);
  • камерні («Скоморохи» для тромбону та фортепіано, Хоральні варіації для камерного ансамблю, «Звукові гравюри» для флейти, кларнета та фортепіано, Вокаліз для скрипки та фортепіано, «Гравюри» для фортепіано, «Три мертвих короля» для скрипки/альта соло);
  • вокально-інструментальні («Різдвяна меса» для солістів, дитячого хору та камерного ансамблю, «Ave Regina Caelorum» для хору в супроводі фортепіано, «Моя Земля» для солістів, дитячого хору, сопілки та фортепіано, «Колискова» для меццо-сопрано та камерного ансамблю), опера «Зелене коло» (лібрето Юліти Ран).

Дмитро Малий – митець, який знаходиться у творчому пошуку та намагається вийти за межі вже набутого ним композиторського мислення. Нині він працює з нетрадиційною нотацією та розширеними прийомами гри на інструментах. Та головним принципом творення він вважає мотивованість обраних методів та технік, тобто ідею, яка формує музичний матеріал.
20.04.2022
Автобіографія в редакції Вікторії Антошевської
Література:
Бесіда сьома. Композитор Дмитро Малий / Колискова ХХІ століття – що тебе заколисує? / мистецький нон-фікшн // Центр сучасного мистецтва «Нова сцена» / авторка та укладачка Наталка Маринчак. – Харків: ФОП Леонова Анастасія Романівна, 2020. – С.60-63.